Tavoite

Satakunnan korkean teknologian säätiö on perustettu Porissa vuonna 1990 satakuntalaisten kuntien sekä yritysten ja muiden yhteisöjen toimesta.
Säätiön toiminnan tavoitteena on yleishyödyllisessä mielessä tukea Satakunnan alueen teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiö jakaa apurahoja erilaisiin tutkimuksiin sekä opinnäytetöihin liittyviä stipendejä.
Säätiön jäseninä on 14 satakuntalaista kuntaa sekä 14 yritystä ja yhteisöä.