Apurahat

Säätiön tavoitteena on tukea mahdollisimman monipuolisesti satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita. Apurahoja myönnetään tutkimustöihin ja niihin liittyviin jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Korkean teknologian hankkeen toiminta tulee kohdentua Satakunnan alueelle.
Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.
Vuoden 2023 ensimmäinen apurahahaku oli käynnissä 1. – 31.3. Seuraava haku järjestetään syksyllä 2023.
Hakemukset laaditaan säätiön hakemuslomakkeelle ja lähetään säätiön asiamiehelle hakuaikana. Viestin otsikon alussa on mainittava ”Säätiön apuraha”. Hakemuslomake liitteineen lähetetään asiamiehelle sähköpostilla ja alkuperäinen hakemus kirjeessä.
Hakemuslomake löytyy ”Lomakkeet”-välilehdeltä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojalomake apurahan hakijoita koskien:

Rekisteri- ja tietosuojaseloste_Apurahan hakijat