Apurahat

Säätiön tavoitteena on tukea mahdollisimman monipuolisesti satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita. Apurahoja myönnetään tutkimustöihin ja niihin liittyviin jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Korkean teknologian hankkeen toiminta tulee kohdentua Satakunnan alueelle.
Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa.
Vuoden 2023 apurahaut järjestettiin 1. – 31.3. ja 1. – 30.9.
Hakemukset laaditaan säätiön hakemuslomakkeelle ja lähetään säätiön asiamiehelle hakuaikana. Viestin otsikon alussa on mainittava ”Säätiön apuraha”. Hakemuslomake liitteineen lähetetään asiamiehelle sähköpostilla ja alkuperäinen hakemus kirjeessä.
Hakemuslomake löytyy ”Lomakkeet”-välilehdeltä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojalomake apurahan hakijoita koskien:

Rekisteri- ja tietosuojaseloste_Apurahan hakijat