Apurahat

Säätiön tavoitteena on tukea mahdollisimman monipuolisesti satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita. Apurahoja myönnetään tutkimustöihin ja niihin liittyviin jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Korkean teknologian hankkeen toiminta tulee kohdentua Satakunnan alueelle.
Apurahahaku on käynnissä 1.3. – 30.9.
Hakemukset laaditaan säätiön hakemuslomakkeelle ja lähetään säätiön asiamiehelle hakuaikana. Hakemuslomake liitteineen lähetetään asiamiehelle sähköpostilla ja alkuperäinen hakemus kirjeessä.
Hakemuslomake löytyy ”Lomakkeet” -välilehdeltä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojalomake apurahan hakijoita koskien:

Rekisteri- ja tietosuojaseloste_Apurahan hakijat