Satakunnan korkean teknologian säätiö tukee Satakunnan alueen teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Säätiö julistaa kahdesti vuodessa haettaviksi apurahat tutkimustöihin ja niihin liittyviin jatko-opintoihin sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Viimeksi mainittuja apurahoja voivat hakea myös yritykset.

Lisäksi säätiö jakaa ympäri vuoden valmistumassa olevien opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyviä stipendejä. Opiskelijat voivat olla satakuntalaisia tai Satakunnan alueen korkeakoulujen opiskelijoita, mutta stipendejä myönnetään myös muiden alueiden ja korkeakoulujen opiskelijoille.

Ajankohtaista:

Säätiöllämme on vuonna 2017 erilliset apurahahaut keväällä ja syksyllä. Ensimmäinen haku on ajalla 1.3. - 31.3.2017 ja toinen ajalla 1.9. – 30.9.2017. Apurahat jaetaan saajille näiden apurahahakujen perusteella toukokuussa ja marraskuussa 2017. 

Hakemukset pyydämme laatimaan säätiön hakemuslomakkeelle ja lähettämään säätiön asiamiehelle hakuaikoina. Hakemuslomake lähetetään asiamiehelle sekä sähköisenä versiona että allekirjoitettuna kirjepostina.

Apurahahakemuslomake

Lisätietoja antaa:

Säätiön asiamies, Pia Halttunen
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
(PL 1001, 28101 Pori)

Puhelin 044 710 3451
Sähköposti: pia.halttunen@samk.fi